ÖMT distribueras till alla hushåll på orterna 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december. Dess målsättning är att spegla händelser och tilldragelser på orterna samt att vara ett forum så att alla kan komma till tals i syfte att befrämja Överlidas och Mjöbäcks positiva utveckling så att bygdens servicegrad upprätthålls och om möjligt utökas

Ladda ner ditt nummer (klicka på vald länk)