HASSE Á TAGE

Lasse o Pelle tolkar Hasse á Tages musikaliska skatt. I Mjöbäcksgården 17 november kl 15.00. föranmälan till Marie 070-6228187. Entré 50 kr inkl fika.

LOKAL ATT HYRA

Lokal att hyra i MjöbäcksGården. (gamla bibliotekslokalen)

Kan användas för kommersiell verksamhet eller som lager m.m.

Ytan är ca 64 kvm

 Vid intresse kontakta Marie Mårtensson, 070-6228187

  • Mjöbäck 700 år

  • Kjell R Nergårdens Park

  • Korrasjön