LOKAL ATT HYRA

Lokal att hyra i MjöbäcksGården. (gamla bibliotekslokalen)

Kan användas för kommersiell verksamhet eller som lager m.m.

Ytan är ca 64 kvm

 Vid intresse kontakta Göran Johansson tel 0763-921 779 el goranjohan@hotmail.com

  • Mjöbäck 700 år

  • Kjell R Nergårdens Park

  • Korrasjön