Mjöbäcks byalag verkar för att utveckla och tillvarata Mjöbäck med omnejd.

Som en del av trivselbyden värnar vi om Mjöbäcks framtid. Vi sköter bla om utsmyckning sommartid i byn samt underhåll av vår utedansbana Hagalund. För att skapa en bra gemenskap anordnar vi varje år ett knytkalas där alla är välkomna - ung som gammal.

Vi har även en dialog med kommunen när det gäller frågor som berör Mjöbäck i någon form.

I samarbete med Överlida byalag ger vi även ut tidningen ÖMT 4 gånger per år, med information och reportage från båda byarna.