17 - 30 september sitter tipspromenadfrågor uppe byn. Gå när det passar dig. Start vid Monicanders. Tipskuponger ligger i lådan till höger om entrén till affären. Ta med egen penna. Vi kommer att ha både vuxen och barnfrågor. 20 kr/vuxen och 10 kr/barn betalas om man vill vara med om vinstutdelningen.

 3 oktober kl 16.00 visar vi filmen Halla Textil AB i bygdegården. Filmad av Tore Larsson under Hallas sista verksamhetsår 1975. Vi visar även tyger från bl.a Carl Malmsten. Gratis entré. Vi har fikaförsäljning. Föranmälan till Marie 070-622 81 87 eller via byalagetmjoback@gmail.com

30 oktober kl 9.00 Vi träffas i bygdegården för en enklare frukost innan vi löser radions Melodikryss ihop. Entré 50 kr. Föranmälan till Marie 070-622 81 87 eller via byalagetmjoback@gmail.com