Styrelsen består av:

Göran Johansson - ordförande

Susanne Relan - vice ordförande

Carina Carlberg - sekreterare

Marie Mårtensson - kassör

Ann-Marie Öhnn - ledamot

Emma Lindström - ledamot

Lennart Eriksson - ledamot