Styrelsen består av:

Göran Johansson - ordförande 

Emma Lindström - sekreterare

Marie Mårtensson - kassör

Ann-Marie Öhnn - ledamot 

Lennart Eriksson - ledamot