Styrelsen består av:

Pia Zielke - ordförande

Carina Carlberg - sekreterare

Marie Mårtensson - kassör

Nils-Gunnar Andersson - ledamot

Emma Lindström - ledamot

Jörgen Arvidsson - suppleant

Susanne Relan - suppleant