FILMVISNING

Filmen Paddington 2 visas i bygdegården den 5 april kl 16.00. Biljett 50:- försäljning av popcorn, godis och dricka

Elvis4ever kommer till MjöbäcksGården den 23/3 kl 19.00 och spelar Elvis härliga låtar och andra gamla godingar. Entré 280kr inkl enklare förtäring. Anmälan sen 18/3 till Marie 070-6228187

Stöd namninsamling: Bevara våra skolor

Klicka här för att komma till namninsamlingen!

Skolplan

9/2-18 Senaste nytt i skolfrågan är att Barn- & utbildningsnämndens arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram mer detaljerade uppgifter om vad renoveringar av befintliga skolor/förskolor skulle kosta. Detta är i dagsläget inte klart och är nog tveksamt om det kommer att bli något beslut tagit inna valet i höst. 

Tjänstemännen har tagit fram ett förslag till en långsiktig skolplan som våra politiker ska ta ställning till och fatta beslut om i februari. Skolplanen är offentlig och finns att hämta på kommunhuset.
I korta drag innehåller skolplanen förslag på att kommunen stänger flera förskolor och skolor. Däribland Mjöbäcks. Detta innebär att man behöver renovera alt bygga nytt på andra orter för att få plats. Prognosen visar dock inte på några vikande barnantal framöver.
Det är allvar nu och vi måste reagera på detta förslag.
Vi i Mjöbäcks byalag vill att hela kommunen ska leva och där fyller våra förskolor och skolor en viktig roll.
Vi måste gemensamt kämpa för vår rätt att behålla förskola och skola.

Ni som vill kan även ladda hem skolplanen och kompletterande uppgifter från SVLAB.

  • Mjöbäck 700 år

  • Kjell R Nergårdens Park

  • Korrasjön